Perspectief 2020 start nu …

… geef mee vorm aan uw organisatie van de toekomst

Perspectief 2020 mag dan lange termijn doelstellingen aangeven, de evoluties van vandaag staan allemaal in het teken van deze nieuwe einddoelen. Convenanten, persoonsvolgende financiering, Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) en regelluwte, sociaal ondernemerschap, DOP, rechtstreeks toegankelijke hulp, …  Het zijn allemaal initiatieven die op stapel staan of reeds gerealiseerd werden. Gezien de snelheid waarmee deze initiatieven elkaar opvolgen, zowel in ontwikkeling als in realisatie, is het van het grootste belang dat elke organisatie die zorg opneemt, tijdig de nodige acties plant. Alleen zo kan men zich als sociaal ondernemer in welzijn proactief aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Daarom beslisten SOM, Federatie Sociale Ondernemingen en het Vlaams Welzijnsverbond om nu te handelen en niet te wachten tot 2019. Samen willen beide koepels de erkende voorzieningen steunen in de voorbereiding op de nieuwe evoluties in de regelgeving die sociaal ondernemerschap met zich meebrengen.

Daarom zijn sinds juni 2014 Lerende Netwerken atief met de focus op sociaal ondernemerschap. Binnen deze Lerende Netwerken werken organisaties gezamenlijk rond zelfgekozen thema’s en beleidsevoluties en willen ze hun uitdagingen voor de toekomst definiëren en aanpakken. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het VAPH.

Bij de uitwerking en begeleiding van de Lerende Netwerken worden de koepels gesteund door NaviGent vzw, Tabor vzw en EPO2 vzw, drie organisaties die hun sporen reeds verdienden bij het ondersteunen van lerende netwerken.

 

Deelnemers aan de Lerende Netwerken kunnen inloggen via deze link naar het platform

logo_s2020 (1)

 

 

 

© 2014 Netwerk 2020. Alle rechten voorbehouden.
Website: WAMM! & Le Beat